Ktorú zdravotnú poisťovňu si mám vybrať?

Autor: Tomáš Szalay | 14.9.2007 o 8:43 | Karma článku: 11,99 | Prečítané:  10458x

Blíži sa prestupný termín na zmenu zdravotnej poisťovne. Do 30. septembra 2007 je možné poslať prihlášku do inej zdravotnej poisťovne, aby ste počas budúceho roku (od 1.1. do 31.12. 2008) boli jej poistencom. Fráza, že všetky poisťovne ponúkajú to isté, nie je pravdivá. Zdravotné poisťovne sa líšia, a na základe týchto odlišností si môžete vybrať tú, ktorá najviac spĺňa vaše očakávania.

Rating zdravotných poisťovní, ktorý vypracoval Health Policy Institute (HPI) je prvým porovnaním zdravotných poisťovní na Slovensku. Poisťovne boli porovnávané v štyroch kategóriách:

(1) Schopnosť zdravotnej poisťovne chrániť poistenca pred finančnými rizikami. Toto kri té rium vyjadruje podstatu fungovania zdravotných poisťovní – zaplatiť v mene poistenca za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a to adresne a načas. Čím vyššia je miera finančnej ochrany, tým vyššia je garan cia, že poistencovi bude poskytnutá aj finančne náročná liečba včas.

(2) Ponúkané produkty zdravotnej poisťovne nad rámec zákonných povinností z hľadiska ich prínosu pre individuálneho poistenca a veľkosti cieľovej skupiny poistencov. Najväčší dôraz je pritom kladený na také produkty, ktoré majú potenciál zlepšiť zdravotný stav poistenca, či zvýšiť komfort služby. Menší dôraz je kladený na zľavy k produktom a službám, ktoré nesúvisia priamo s verejným zdravotným poistením. Pri celkovom hodno tení produktov zohľadňujeme aj mieru informovanosti pois tencov. Produkty s vysokou znalosťou sú hodnotené lepšie ako produkty, ktoré síce poisťovňa má, ale ľudia majú nízku šancu sa o nich dozvedieť, prípadne sa na ich základe rozhodovať. Rating obsahuje podrobný prehľad produktov jednotlivých poisťovní aj s odôvodnením ich hodnotenia.

(3) Klientsky servis pre poistencov z hľadiska prístupu k informáciám, jednotlivých kaná lov komunikácie, ako aj pomoci poistencom pri plnení ich povinností voči zdravotnej poisťovni. Klientsky servis je dôležitým nástrojom pri budovaní dlhodobého vzťahu medzi poisťovňou a poistencami.

(4) Vzťahy zdravotnej poisťovne voči poskytovateľom. Zdravotná poisťovňa plní funkciu agenta a zas tu puje svojich poistencov voči poskytovateľom zdra vot nej starostlivosti. Práve odlišné vzťahy medzi lekárom a jednotlivými poisťovňami sú dôvodom častej otázky na úvod prvej návštevy v ambulancii: „A v ktorej poisťovni ste pois tený?“

Do ratingu vstupovali verejne dostupné dáta zdra vot ných poisťovní. Každá zdravotná poisťovňa dostala možnosť rating pripomienkovať, prípadne zaslať aktuálne údaje. Do ratingu neboli zahrnuté viaceré dôležité ukazo vatele v dôsledku metodickej nejednoznačnosti alebo ich absencie. Tieto ukazovatele sa budeme v HPI snažiť v záujme zlepšenia jeho vypovedacej schopnosti zapra co vať v ďal ších rokoch:

 • čakacie zoznamy
 • objem nadlimitov
 • manažment pacienta a protokoly
 • revízny systém
 • selektívny kontrakting
 • zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
 • záväzky po lehote splatnosti
 • hodnotenie kvality klientskeho servisu
VÝSLEDKY

Na základe hodnotenia v sledovaných kategóriách dostali poisťovne nasledovný rating:

Súkromné zdravotné poisťovne sú v každej hodnotenej kategórii lepšie ako štátne zdravotné poisťovne, pritom v každej z nich dosiahla najviac bodov iná súkrom ná poisťovňa:
 • vo finančnej ochrane - ZP Dôvera
 • v produktoch - ZP Union
 • v klientskom servise - ZP Apollo
 • vo vzťahoch s poskytovateľmi - Európska ZP

Rating poisťovní je pilotným projektom a má poistencovi pomôcť pri orientácii vo výbere zdravotnej poisťovne. Avšak rozhodnutie, či sa prepoistíte a prípadne kam, je plne na vás.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vláda sa dohodla na testovaní, ale nestihla k nemu napísať uznesenie

Proti premiérovmu plánu celoštátneho testovania je SaS a Za ľudí.


Už ste čítali?